Steun Stadspodium

De stichting heeft ten doel het gebruik van het podium gelegen op het Grotekerkplein te Rotterdam te organiseren, alsmede het vaststellen van de programmering met betrekking tot het gebruik van voornoemd podium met name gericht op culturele activiteiten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarrekening en beleidsplan

Download de jaarrekening 2018 en het ANBI_Beleidsplan Stichting Stadspodium 2017-2020 in PDF formaat.

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Stadspodium Rotterdam
RSIN: 814936599

Contactgegevens

Binnenrotte 395
3011 HB Rotterdam

info@stadspodium-rotterdam.nl
stadspodium-rotterdam.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en maximaal negen leden. De bestuurders krijgen geen beloning doch wel een vergoeding per declaratie voor gemaakte kosten.

Bestuursleden

Paul Panis: penningmeester
Gerda Roest: bestuurslid
Carola Heermans: bestuurslid
Marijke Vos-Maan: voorzitter

Doneer