Nieuws

Naast een subsidie van dienst Kunst & Cultuur is inmiddels een toezegging binnen van de volgende fondsen:

  • Stichting Bevordering van Volkskracht
  • Van Leeuwen Van Lignac Stichting
  • St. Verzameling van Wijngaarden Boot
  • Stichting Elise Mathilde fonds
  • Stichting Swart – Van Essen
  • G.Ph. Verhagen Stichting
  • Erasmusstichting
  • Stichting Org. van Effectenhandelaren te Rotterdam

Wij danken al deze fondsen voor hun bijdragen, waarmee het programma van het Stadspodium-Rotterdam dit jaar kan worden gerealiseerd.

Wilt u een bijdrage leveren? U bent van harte welkom! Neem contact op.